شیر انبساط دانفوس

شیر انبساط دانفوس

Danfoss Expansion Valve

یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش ها در یک سیکل تبرید شیر انبساط یا اکسپشن ولو (Expansion Valve) است. نحوه عملکرد اکسپنشن ولو دانفوس به این صورت می باشد که این شیرهای اتوماتیک در مسیر حرکت مبرد قبل از اواپراتورها نصب گردیده و با ایجاد افت فشار باعث تبخیر مایع مبرد شده و گاز مبرد را به درون اواپراتور اسپری کرده و تولید سرما می نماید.

اکسپنشن ولو دانفوس به طور کلی به سه دسته اصلی شیر انبساط ترموستاتیک، شیر انبساط الکترونیکی و لوله موئین، تقسیم بندی می گردند.

شیر انبساط دانفوس
شیر انبساط دانفوس
شیر انبساط دانفوس
شیر انبساط دانفوس
شیر انبساط دانفوس مدل TX2

شیر انبساط دانفوس مدل TX2

Expansion Valve TX2

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2

Expansion Valve TEX2

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP+15c

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP+15c

Expansion Valve TEX2 MOP+15c

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP-20c

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP-20c

Expansion Valve TEX2 MOP-20c

شیر انبساط دانفوس مدل TN 2

شیر انبساط دانفوس مدل TN 2

Expansion Valve TN2

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2

Expansion Valve TEN 2

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2 MOP+15c

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2 MOP+15c

Expansion Valve TEN 2 MOP+15c

شیر انبساط دانفوس مدل TS2

شیر انبساط دانفوس مدل TS2

Expansion Valve TS 2

شیر انبساط جوشی دانفوس مدل TS2

شیر انبساط جوشی دانفوس مدل TS2

Expansion Valve TS 2 Solder

شیر انبساط دانفوس مدل TES2 MOP-20c

شیر انبساط دانفوس مدل TES2 MOP-20c

Expansion Valve TES 2 MOP-20c

شیر انبساط دانفوس مدل TZ2 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TZ2 MOP

Expansion Valve TZ 2 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEZ2

شیر انبساط دانفوس مدل TEZ2

Expansion Valve TEZ 2

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5

Expansion Valve TEX 5

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP

Expansion Valve TEX 5 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP

Expansion Valve TEX 5 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 5

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 5

Expansion Valve TEN 5

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12

Expansion Valve TEX 12

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12 MOP

Expansion Valve TEX 12 MOP

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 20

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 20

Expansion Valve TEX 20

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 55

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 55

Expansion Valve TEX 55

بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TX2 TX2

Expansion Valve TX2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 TEX2

Expansion Valve TEX2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP+15c TEX2 MOP+15c

Expansion Valve TEX2 MOP+15c
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 2 نوع MOP-20c TEX2 MOP-20c

Expansion Valve TEX2 MOP-20c
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -60 | -25
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TN 2 TN2

Expansion Valve TN2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R134a
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2 TEN 2

Expansion Valve TEN 2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R134a
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 2 MOP+15c TEN 2 MOP+15c

Expansion Valve TEN 2 MOP+15c
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R134a
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TS2 TS 2

Expansion Valve TS 2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R404a | R507
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط جوشی دانفوس مدل TS2 TS 2 Solder

Expansion Valve TS 2 Solder
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R404a R507
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TES2 MOP-20c TES 2 MOP-20c

Expansion Valve TES 2 MOP-20c
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -25 تا 60 -
گاز مبرد R404a | R507
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TZ2 MOP TZ 2 MOP

Expansion Valve TZ 2 MOP
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R407C
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEZ2 TEZ 2

Expansion Valve TEZ 2
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R407C
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 TEX 5

Expansion Valve TEX 5
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP TEX 5 MOP

Expansion Valve TEX 5 MOP
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX5 MOP TEX 5 MOP

Expansion Valve TEX 5 MOP
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -60 | -25
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEN 5 TEN 5

Expansion Valve TEN 5
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R134a
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12 TEX 12

Expansion Valve TEX 12
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 12 MOP TEX 12 MOP

Expansion Valve TEX 12 MOP
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -60 | -25
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 20 TEX 20

Expansion Valve TEX 20
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
بازگشت به لیست

شیر انبساط دانفوس مدل TEX 55 TEX 55

Expansion Valve TEX 55
مشخصات فنی محصول
دمای کارکرد -40 | +10
گاز مبرد R22
img
نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

شیر انبساط دانفوس

یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش ها در یک سیکل تبرید شیر انبساط یا اکسپشن ولو (Expansion Valve) است. نحوه عملکرد اکسپنشن ولو دانفوس به این صورت می باشد که این شیرهای اتوماتیک در مسیر حرکت مبرد قبل از اواپراتورها نصب گردیده و با ایجاد افت فشار باعث تبخیر مایع مبرد شده و گاز مبرد را به درون اواپراتور اسپری کرده و تولید سرما می نماید.

اکسپنشن ولو دانفوس به طور کلی به سه دسته اصلی شیر انبساط ترموستاتیک، شیر انبساط الکترونیکی و لوله موئین، تقسیم بندی می گردند.