بال ولو کستل

بال ولو کستل

Castel Ball Valves

بال ولو کستل تولیدی شرکت کستل ایتالیا شیرهایی دستی دو طرفه ای هستند که با داشتن کرکره توپی می توانند در هنگام بسته شدن حداقل افت داخلی و هنگام باز شدن افت فشار کم را تضمین کنند.

بال ولو کستل را می توان با رعایت محدودیت های استفاده و عملکرد مشخص شده در دیتاشیت فنی، بر روی تمام شاخه های سیستم برودتی نظیر خطوط مایع، ورودی و گاز گرم نصب کرد.

طراحی بال ولو ها تعادل فشار را با بسته بودن شیر تضمین می کند ، جریان سیال دو جهته را می دهد و از خطر انفجار و رد میله عامل جلوگیری می کند.

بال ولو کستل