گروه تولیدی و بازرگانی آسه تجارت آسیا
درباره ما تماس با ما اطلاعیه ها رویداد ها
کمپرسور
تجهیزات و قطعات
کندانسینگ یونیت
کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline

کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline

Bitzer Reciprocating Compressors Ecoline

سری ECOLINE پر استفاده ترین کمپرسور پیستونی نیمه هرمتیک در جهان بوده و به علت راندمان بالا، سازگاری با انواع مبردها، عملکرد روان، طراحی شئ گرا و قابلیت اطمینان بالای آن در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های کمپرسور ECOLINE بیتزر:

 • راندمان بالا در کاربردهای مختلف
 • عملکرد ثابت شده
 • طراحی فشرده
 • کنترل ظرفیت مکانیکی
 • دارای اینورتر فرکانس داخلی
 • متناسب با درایو دور متغیر (VSD)
 • قابلیت اتصال موازی
 • امکان نظارت، حفظ و نگهداری و برقراری ارتباط بوسیله ماژول IQ
دسته محصول: کمپرسور بیتزر
کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline
کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline
کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline
کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-4Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-5Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-4Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-6Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-5Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-7Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-6Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-9Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-6Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-7Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-10Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-8Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-9Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-10Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-14Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-20Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-13Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-22Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-18Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-20Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-23Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-30Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-28Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-35Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-22Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-33Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-28Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-35Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-30Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-34Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-40Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-40Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-44Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-50Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-50Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-60Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-60Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-70Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2.E تک فاز

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2.E تک فاز

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2.E Ecoline

بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S 2GES-2-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور49 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)7,58 m³/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)16 mm - 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری5.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 41 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور2.7 kW
روغنمینرال
هیتر روغن60 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S 2FES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور49 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)9,54 m³/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)16 mm - 5/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری5.3 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 46 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور2.9 kW
روغنمینرال
هیتر روغن60 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S 2FES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور50 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)9,54 m³/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)16 mm - 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری6.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 46 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور3.4 kW
روغنمینرال
هیتر روغن60 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S 2EES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور74 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)11,36 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری6.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور3.3 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S 2EES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور77 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)11,36 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری7.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور3.8 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S 2DES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور73 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)13,42 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری7.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور4.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S 2DES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور77 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)13,42 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری8.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور4.6 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S 2CES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور76 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)16,24 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری9.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور5.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S 2CES-4Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-4Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور76 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)16,24 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری10.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور5.6 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S 4FES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور90 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)18,05 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری9.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 41 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور5.3 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S 4FES-5Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-5Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور95 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)18,05 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)22 mm - 7/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری10.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 41 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور5.8 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S 4EES-4Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-4Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور93 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)22,72 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری12.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور6.9 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S 4EES-6Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-6Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور95 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)22,72 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری13.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور7.6 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S 4DES-5Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-5Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور94 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)26,84 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری14.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور8.1 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S 4DES-7Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-7Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور100 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)26,84 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8'
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری16.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور8.9 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S 4CES-6Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-6Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور99 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)32,48 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری17.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور9.7 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P 4CES-9Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-9Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور99 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)32,48 m3/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری20.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور11.3 kW
روغنمینرال
هیتر روغن120 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P 4VES-6Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-6Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور139 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)34,73 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری10.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور6.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P 4VES-7Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-7Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور139 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)34,73 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری16.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور11.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P 4VES-10Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-10Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور146 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)34,73 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)28 mm - 1 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور12.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P 4TES-8Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-8Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور143 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)41,33 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور7.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P 4TES-9Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-9Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور143 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)41,33 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور13.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P 4TES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور147 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)41,33 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری25.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور14.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P 4PES-10Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-10Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور145 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری13.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور8.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P 4PES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور145 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)48,50 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری22.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور14.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P 4PES-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور153 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)48,50 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری28.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور16.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P 4NES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور146 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)56,25 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری15.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور9.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P 4NES-14Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-14Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور146 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)56,25 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)35 mm - 1 3/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری26.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور17.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P 4NES-20Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-20Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور157 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)56,25 m3/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری33.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور19.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P 4JE-13Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-13Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور188 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)63,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری11.0 kW
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور19.8 A
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P 4JE-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور192 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)63,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری30.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور19.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P 4JE-22Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-22Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور192 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)63,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری37.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور21.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P 4HE-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور187 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)73,7 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری22.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور13.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P 4HE-18Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-18Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور191 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)73,7 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)42 mm - 1 5/8'
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری36.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور22.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P 4HE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور207 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)73,7 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری44.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور25.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P 4GE-20Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-20Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور196 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)84,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری25.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور16.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P 4GE-23Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-23Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور196 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)84,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری43.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور27.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P 4GE-30Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-30Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور209 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)84,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری51.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور28.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P 4FE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور204 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)101,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری32.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور19.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P 4FE-28Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-28Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور207 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)101,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری52.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور31.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P 4FE-35Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-35Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور207 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)101,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری62.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور35.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P 6JE-22Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-22Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور231 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)95,3 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری28.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور16.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P 6JE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور234 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)95,3 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری46.4 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور27.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P 6JE-33Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-33Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور244 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)95,3 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری53.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور30.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P 6HE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور230 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)110,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری32.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور19.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P 6HE-28Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-28Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور233 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)110,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری53.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور33.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P 6HE-35Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-35Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور241 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)110,5 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری64.4 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور36.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P 6GE-30Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-30Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور230 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)126,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری40.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور23.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P 6GE-34Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-34Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور230 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)126,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری65.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور40.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P 6GE-40Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-40Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور240 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)126,8 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری73.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور42.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P 6FE-40Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-40Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور244 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)151,6 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور3
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری51.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور27.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P 6FE-44Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-44Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور244 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)151,6 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری83.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور46.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P 6FE-50Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-50Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور246 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)151,6 m³/h
حداکثر فشار19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)54 mm - 2 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-400V PW-3-50Hz
جریان کاری96.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور51.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P 8GE-50Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-50Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور342 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)185 m³/h
حداکثر فشار19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)76 mm - 3 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری92.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)8 x 75 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور51.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P 8GE-60Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-60Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور352 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)185 m³/h
حداکثر فشار19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)76 mm - 3 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری113.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)8 x 75 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور63.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P 8FE-60Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-60Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور361 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)221 m³/h
حداکثر فشار19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)54 mm - 2 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)76 mm - 3 1/8''
نوع موتور2
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری113.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)8 x 82 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور63.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P 8FE-70Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-70Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور363 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)221 m³/h
حداکثر فشار19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)54 mm - 2 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)76 mm - 3 1/8''
نوع موتور1
ولتاژ380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری139.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)8 x 82 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور78.0 kW
روغنمینرال
هیتر روغن140 وات سوکتی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2.E تک فاز 2GES-2.E

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2.E Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور52 kg
کشور سازندهآلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)7,58 m³/h
حداکثر فشار19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ)12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن)16 mm - 5/8''
نوع موتور1
ولتاژ230V -50Hz
جریان کاری15.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)2 x 41 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور2.4 kW
روغنمینرال
هیتر روغن60 وات کابلی
Bitzer-image
جهت مشاهده قیمت و خرید این محصول به فروشگاه مراجعه نمایید. فروشگاه
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)

نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

کمپرسور پیستونی بیتزر ecoline

مزایای کمپرسورهای پیستونی اکولاین بیتزر:

 • سازگاری با مبردهای جدید
 • امکان نظارت بر عملکرد محصول و دسترسس به اطلاعات مورد نیاز توسط نرم افزار بیتزر
 • دسترسی کامل به اطلاعات و وضعیت محصولات توسط ماژول IQ
 • عملکرد ایمن و کارآمد سیستم
 • هزینه نگهداری پایین